Plataformas


O conxunto de Plataformas Tecnolóxicas, ao servizo dos investigadores do IDIS e do SERGAS, presta tamén os seus servizos tanto aos centros de investigación que o soliciten como á industria, confirmando a vocación pragmática da Fundación cara á sociedade. Trátase de unidades de apoio á investigación, caracterizadas polo seu alto valor estratéxico, equipadas coa última tecnoloxía e dotadas de persoal altamente especializado.


6

Análise de células tumorais circulantes

Mediante técnicas inmunomagnéticas de enriquecemento e de identificación por inmunofluorescencia, o sistema CellSearchTM (Veridex) permite illar e cuantificar células presentes en sangue periférico, especialmente células tumorais circulantes (CTC) e outros tipos celulares como as células endoteliales. Ademais, a plataforma ten capacidade para levar a cabo estudos con DNA circulante.

7

Citometría de fluxo

Trátase dunha tecnoloxía baseada na utilización de luz láser, que permite contar e clasificar células segundo as súas características morfolóxicas, así como analizar a presenza de biomarcadores de maneira simultánea.

8

Imaxe por resonancia magnética

Trátase dunha técnica de neuroimaxe extremadamente versátil. O seu uso permite levar a cabo un completo seguimento de procesos relacionados coas enfermidades neuro-vasculares ou a realización de estudos de imaxe molecular.

9

Microscopía confocal

Esta técnica permite levar a cabo análises de microscopía de fluorescencia ou confocal, obtendo imaxes de maior nitidez e contraste, así como de maior resolución vertical e horizontal.

Imagen molecular experimental

Imaxe molecular experimental

As técnicas de imaxe molecular PET y SPECT ofrecen información dun proceso biolóxico a través do uso de moléculas marcadas con radioisótopos. Dispoñemos de equipos microPET/TAC, microSPECT, PET e PET de mama. Ofrécense estudios in vivo de metabolismo, hipoxia, colina e proliferación.

fundacion_publica
idis
servicio_saude_1
servicio_saude_2

biogen logo cambio gris
nestle
janssen

TELÉFONO

+34 981 950 088

FAX

+34 981 950 538

CORREO ELECTRÓNICO
DIRECCIÓN

Travesía da Choupana S/N,
15706 Santiago de Compostela

La Fundación Ramón Domínguez forma parte del consorcio que lleva a cabo el Proyecto IPT-2011-1569-010000 denominado “Valorización de biomarcadores oncológicos para el desarrollo de kits de diagnóstico/pronóstico para el cáncer de próstata y de pulmón” liderado por LABORATORIOS SALVAT y con la participación de FUNDACIO INSTITUT DE RECERCA HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D’HEBRON, FUNDACION DE INVESTIGACION HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DE HIERRO, FUNDACION PARA LA INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN RAMÓN DOMÍNGUEZ, TRANSBIOMED, S.L. y ADVANCED MARKER DISCOVERY, S.L.

La Fundación para a Investigación, Desenvolvemento e Innovación Ramón Domìnguez, participa en el proyecto “Descubrimiento y desarrollo biomarcadores innovadores para medicina personalizada y terapias para el tratamiento eficaz del cáncer de pulmón”, financiado en la convocatoria Retos-Colaboración del Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016, con número de expediente RTC-2014-1532-1.

A Fundación Ramón Domínguez forma parte do Consorcio que desenvolve o proxecto CFIS-ECOPHARMA, proxecto cofinanciado pola Comisión Europea a través da iniciativa de innovación tecnolóxica ECO-INNOVATION.

www.cfis-ecopharma.com