Os nosos colaboradores


Listado de colaboradores habituais da Fundación Ramón Domínguez.logo-1

Asociación de transplantados de medula ósea

Asotrame é unha asociación sen ánimo de lucro con nif GR-70370713 inscrita no rexistro de asociacións central de Asociacións co número 2013/017360 que nace co fin de colaborar en proxectos de investigación do cancro hematolóxico. Integra pacientes, familiares, persoas voluntarias e profesionais que traballan unidos para a consecución de tal fin.

Á súa vez, dende a nosa experiencia como afectados de cancro hematolóxico intentamos axudar todas as persoas e familiares que están a pasar por unha experiencia similar que en todos os casos é moi difícil de asumir.

O equipo está composto por pacientes e familiares de pacientes.


fundacion_publica
idis
servicio_saude_1
servicio_saude_2

biogen logo cambio gris
nestle
janssen

TELÉFONO

+34 981 950 088

FAX

+34 981 950 538

CORREO ELECTRÓNICO
DIRECCIÓN

Travesía da Choupana S/N,
15706 Santiago de Compostela

La Fundación Ramón Domínguez forma parte del consorcio que lleva a cabo el Proyecto IPT-2011-1569-010000 denominado “Valorización de biomarcadores oncológicos para el desarrollo de kits de diagnóstico/pronóstico para el cáncer de próstata y de pulmón” liderado por LABORATORIOS SALVAT y con la participación de FUNDACIO INSTITUT DE RECERCA HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D’HEBRON, FUNDACION DE INVESTIGACION HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DE HIERRO, FUNDACION PARA LA INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN RAMÓN DOMÍNGUEZ, TRANSBIOMED, S.L. y ADVANCED MARKER DISCOVERY, S.L.

La Fundación para a Investigación, Desenvolvemento e Innovación Ramón Domìnguez, participa en el proyecto “Descubrimiento y desarrollo biomarcadores innovadores para medicina personalizada y terapias para el tratamiento eficaz del cáncer de pulmón”, financiado en la convocatoria Retos-Colaboración del Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016, con número de expediente RTC-2014-1532-1.

A Fundación Ramón Domínguez forma parte do Consorcio que desenvolve o proxecto CFIS-ECOPHARMA, proxecto cofinanciado pola Comisión Europea a través da iniciativa de innovación tecnolóxica ECO-INNOVATION.

www.cfis-ecopharma.com