Obxectivos


flechas1

Xestión especializada da investigación


Damos soporte e asesoramento en todas as fases da cadea de valor da investigación biomédica e da saúde en xeral. Buscamos mellorar a eficiencia nos procesos e facilitar o traballo dos investigadores.

2

Promoción da actividade investigadora


Promovemos a actividade investigadora actuando en liña coas directrices das Xerencias de Xestión Integrada de Santiago e Lugo, Cervo e Monforte. Ademais, e de forma particular, actuamos de forma conxunta co IDIS (Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela).

3

Transferencia de tecnoloxía


Revertemos na sociedade os resultados obtidos nas investigacións científicas en materia de biomedicina. Para iso, usamos a innovación como principal ferramenta de transferencia de tecnoloxía.

4

Promover alianzas estratéxicas


A Fundación mantén estreitas e permanentes colaboracións con diversos axentes dentro do tecido empresarial do ámbito tecnolóxico, farmacéutico e alimentario. Así mesmo, relaciónase con entidades públicas e a Administración, facilitando tanto os procesos de xestión como a captación de recursos para a actividade investigadora.


fundacion_publica
idis
servicio_saude_1
servicio_saude_2

biogen logo cambio gris
nestle
janssen

TELÉFONO

+34 981 950 088

FAX

+34 981 950 538

CORREO ELECTRÓNICO
DIRECCIÓN

Travesía da Choupana S/N,
15706 Santiago de Compostela

La Fundación Ramón Domínguez forma parte del consorcio que lleva a cabo el Proyecto IPT-2011-1569-010000 denominado “Valorización de biomarcadores oncológicos para el desarrollo de kits de diagnóstico/pronóstico para el cáncer de próstata y de pulmón” liderado por LABORATORIOS SALVAT y con la participación de FUNDACIO INSTITUT DE RECERCA HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D’HEBRON, FUNDACION DE INVESTIGACION HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DE HIERRO, FUNDACION PARA LA INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN RAMÓN DOMÍNGUEZ, TRANSBIOMED, S.L. y ADVANCED MARKER DISCOVERY, S.L.

La Fundación para a Investigación, Desenvolvemento e Innovación Ramón Domìnguez, participa en el proyecto “Descubrimiento y desarrollo biomarcadores innovadores para medicina personalizada y terapias para el tratamiento eficaz del cáncer de pulmón”, financiado en la convocatoria Retos-Colaboración del Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016, con número de expediente RTC-2014-1532-1.

A Fundación Ramón Domínguez forma parte do Consorcio que desenvolve o proxecto CFIS-ECOPHARMA, proxecto cofinanciado pola Comisión Europea a través da iniciativa de innovación tecnolóxica ECO-INNOVATION.

www.cfis-ecopharma.com